TLV4

>TLV4
5 04, 2017

נכסים למכירה

2018-08-09T09:17:06+03:005 אפריל, 2017|

שוק הנדל”ן חי ובועט למרות שרבות דובר על יוקר המחייה, מחירי הדיור הגבוהים והמיסים הרבים ובניהם מס כחלון שהצטרף בתחילת שנת 2017 לחבריו. למרות זאת, נראה כי רבים מתעניינים בנכסים [...]

14 04, 2014

טעויות נפוצות במכירת נכס עם שוכרים

2018-08-09T09:19:48+03:0014 אפריל, 2014|

אז איך יוצרים חווית מכירה חיובית גם לשוכרים שלך ? מכירת דירה מושכרת דורשת טיפול מיוחד ורגיש יותר. בנכס נמצאים אנשים שגרים בו ולרוב אין להם שום אינטרס בקידום מכירתו. [...]

11 04, 2014

עיקרי השינויים במס שבח לשנת 2014

2018-08-09T09:11:32+03:0011 אפריל, 2014|

להן עיקרי השינויים במס שבח לשנת 2014 : 1. החל מ - 1.1.14 מבטל החוק את הפטור למי שמחזיק יותר מדירת מגורים אחת בישראל וקובע כי הפטור יחול רק על מי שמחזיק בדירת מגורים יחידה. במקביל, קובע החוק נוסחת חישוב מיוחדת לגבי מי שמחזיק יותר מדירת מגורים אחת בזמן מכירת דירתו. לעניין זה קובע החוק, כי מי שמחזיק בשליש דירת מגורים לא ייחשב כמי שמחזיק דירת מגורים לצורך הבדיקה אם הדירה שמכר היא דירתו היחידה. 2. החל מ - 1.1.14 מגביל החוק את הפטור גם לגבי מכירת דירת מגורים יחידה וקובע תקרת פטור של 4.5 מיליון ש"ח (גם לתושבי חוץ)

9 03, 2014

פטור ממס ליורשי דירות

2018-08-09T09:11:09+03:009 מרץ, 2014|

לידיעת יורשי הדירות: הפטור שלכם ממס התרחב החלטה חדשה מרחיבה את הפטור ממס שבח למי שמוכרים דירת מגורים שקיבלו בירושה, תוך הסתמכות על פטור שהמוריש יכול היה לקבל לפי הוראת השעה להגדלת ההיצע של דירות המגורים חוק מיסוי מקרקעין מאפשר ליורש למכור בפטור ממס שבח דירת מגורים מזכה שקיבל בירושה. הפטור מותנה בקיום 3 תנאים

9 03, 2014

פינוי שדה דב מתל אביב אושר בממשלה

2018-08-09T09:11:02+03:009 מרץ, 2014|

פינוי שדה דב יסתיים לא יאוחר מסוף שנת 2018 על פי הצעת ההחלטה שאושרה בממשלה יוקם שדה תעופה חדש במנחת עין שמר שבשרון שישמש לפעילות האווירית של המטוסים הקלים בישראל. הממשלה אישרה בתחילת השבוע החלטה היסטורית המאמצת את תכניתו של שר התחבורה, הבטיחות בדרכים והתשתיות הלאומיות ישראל כץ, לפינוי שדה התעופה דב הוז מתל אביב ואת המלצות צוות ההיגוי הבינמשרדי, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר. צוות ההיגוי, הכולל את מנכ"ל משרד התחבורה, מנכ"ל משרד הביטחון, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל רשות שדות התעופה, גיבש המלצות לפינוי שדה דב והעתקת הפעילות האווירית והקרקעית של השדה לשדות חלופיים.

9 03, 2014

עדכון מדרגות מס רכישה לשנים 2014 – 2015

2018-08-09T09:10:42+03:009 מרץ, 2014|

מס רכישה עודכן: דירה עד 1.42 מיליון שקל בלי מס לפי המדרגות המעודכנות של מס הרכישה לשנת 2012, שעודכנו בהתאם לשיעור עליית מדד שרותי דיור בבעלות הדיירים המפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דירה ראשונה תהיה פטורה ממס עד לסכום קנייה של 1.42 מיליון שקל רשות המסים פרסמה ביום 19.1.2012, את המדרגות המעודכנות של מס הרכישה לשנת 2012.

9 03, 2014

6 טיפים למכירת בית מוצלחת

2018-08-09T09:20:00+03:009 מרץ, 2014|

מכירת בית הינה אחד התהליכים המשמעותיים שכל אחד מאתנו עובר במהלך חייו . לעתים נדמה כי מכירת בית אינה משימה מסובכת. אולם מוכרים רבים מבצעים טעויות קשות שעולות הרבה מאוד כסף בעת ניסיון מכירת הנכס. להלן 6 טיפים קצרים שנועדו למנוע מכם טעויות שכאלו, ולהפוך את מכירת הבית לסיפור הצלחה!

צרו קשר

כתובת: מנחם בגין 128, תל אביב  |  טלפון: 1-700-500-410  |  פקס: 153-52-8155565  |  אימייל: info@tlv-realestate.co.il