פינוי שדה דב יסתיים לא יאוחר מסוף שנת 2018

על פי הצעת ההחלטה שאושרה בממשלה יוקם שדה תעופה חדש במנחת עין שמר שבשרון שישמש לפעילות האווירית של המטוסים הקלים בישראל.

הממשלה אישרה בתחילת השבוע החלטה היסטורית המאמצת את תכניתו של שר התחבורה, הבטיחות בדרכים והתשתיות הלאומיות ישראל כץ, לפינוי שדה התעופה דב הוז מתל אביב ואת המלצות צוות ההיגוי הבינמשרדי, בראשות מנכ”ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר.


צוות ההיגוי, הכולל את מנכ”ל משרד התחבורה, מנכ”ל משרד הביטחון, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר ומנכ”ל רשות שדות התעופה, גיבש המלצות לפינוי שדה דב והעתקת הפעילות האווירית והקרקעית של השדה לשדות חלופיים.

השר כץ ציין כי לצד היתרונות הרבים הקיימים בהפסקת הפעילות התעופתית בשדה, פינוי שדה דב ישחרר קרקע יקרה לבניית אלפי יחידות דיור באחד מאזורי הביקוש הגבוהים ביותר בתל אביב.

מתחם שדה דב משתרע על שטח של כ- 1300 דונם, כ- 800 דונם מתוכם שטח צבאי. לדברי כץ, פינוי המתחם יאפשר להקים במקום כ- 12 אלף יחידות דיור ולהקל בכך על מצוקת הדיור הקיימת כיום בתל אביב, בעיקר בקרב הצעירים.

על פי הצעת ההחלטה יוקם שדה תעופה חדש במנחת עין שמר שבשרון שישמש לפעילות האווירית של המטוסים הקלים בישראל. מנחת עין שמר שימש בעבר כשדה תעופה בריטי ועד שנות ה-90 שימש לפעילות ספורטיבית וחקלאית.

פעילות המטוסים הגדולים וחברת התעופה של ארקיע וישראייר, המפעילות טיסות פנים ארציות תועתק משדה דב לנמל התעופה בן גוריון לאזור המשמש כיום את בסיס חיל האויר . לפי התוכנית בסיס חיל האויר יעבור לנגב.

על פי הצעת ההחלטה שר התחבורה יודיע על אי הארכת תוקף צו רשות שדות התעופה בשדה התעופה דב הוז בתל אביב, המסתיים ב- 30 ביוני 2016 ובמקביל לכך יצטרף שדה התעופה החדש שיקום בעין שמר לחוק רשות שדות התעופה.

על פי הצעת ההחלטה שר התחבורה ינחה את רשות שדות התעופה לקדם את התכנון המפורט של שדה התעופה “עין שמר” כשדה תעופה אזרחי פנים- ארצי לתעופה הקלה ולהקצות לכך את כל המשאבים הנדרשים, במסגרת תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה המוגש לאישור הממשלה. יוקם צוות היגוי בראשות מנכ”ל משרד רוה”מ ובהשתתפות נציגי המשרדים שונים לביצוע מעקב ובקרה אחר ההחלטה.

פינוי שדה התעופה דב יסתיים לא יאוחר מסוף שנת 2018. עד אז יפעלו כל הגורמים הרלוונטיים לפיתוח השטחים המתפנים ולבניית תשתיות לפעילות התעופתית משדה דב בשלושה תחומי פעולה במקביל : תכנון תקצוב, בנייה והתאמת תשתיות, לקליטת פעילות תעופתית אזרחית משדה דב באתרים חלופיים; תכנון מקרקעין במתחם שדה דב, ייזום תוכניות מפורטות ושיווק מקרקעין במתחם ועריכת הסכמי פינוי עם בעלי הזכויות שבמקום.

יש לציין כי לפני יותר משנה החליטו השרים כץ ואטיאס, לבחון את מכלול משמעויות פינוי שדה דב ולצורך כך מונתה ועדה הבינמשרדי ברשות מנכ”ל משרד התחבורה דאז, יעקב גנות. הצוות בחן את מכלול המשמעויות להפסקת פעילותו של שדה דב ובכללם את שימושי התעופה האזרחית והצבאית וכן תשתית אווירית וקרקעית חלופית, למתן שירותים לתעופה האזרחית, עקב הפסקת הפעלת שדה התעופה.

במסגרת תכניות הממשלה להגדלת היצע הדיור בישראל בכלל ובאזורי הביקוש בפרט הוחלט להטיל על מינהל מקרקעי ישראל (ממ”י) לקדם במשותף עם עיריית תל אביב תכנון שיכלול בין השאר בניית דירות ודיור בר השגה לצעירים ומשפחות.

הוספה למועדפים