1. החל מ – 1.1.14 מבטל החוק את הפטור למי שמחזיק יותר מדירת מגורים אחת בישראל וקובע כי הפטור יחול רק על מי שמחזיק בדירת מגורים יחידה. במקביל, קובע החוק נוסחת חישוב מיוחדת לגבי מי שמחזיק יותר מדירת מגורים אחת בזמן מכירת דירתו. לעניין זה קובע החוק, כי מי שמחזיק בשליש דירת מגורים לא ייחשב כמי שמחזיק דירת מגורים לצורך הבדיקה אם הדירה שמכר היא דירתו היחידה.

2. החל מ – 1.1.14 מגביל החוק את הפטור גם לגבי מכירת דירת מגורים יחידה וקובע תקרת פטור של 4.5 מיליון ש”ח (גם לתושבי חוץ)

3. חשוב לציין, כי בכל מקרה, הפטור יחול אך ורק על מי שהחזיק בדירה הנמכרת מעל שנה וחצי ולא מכר בתקופה זו (של שנה וחצי קודם למכירה) דירה אחרת בפטור זה.

4. תושבי חוץ לא יהיו כלל פטורים ממס לגבי מכירת דירת מגורים בישראל אלא אם הציגו אישור רשמי מרשות המס במדינת מושבם, כי אין לה דירת מגורים אחרת חוץ מישראל.

5. החוק שימר את הפטור שקיים למי שמוכר שתי דירות ורוכש דירה חלופית במקומן בתנאי שהדירה החלופית נרכשה שנה לפני או אחרי מכירת הדירה השנייה וששווי שתי הדירות הנמכרות אינו עולה על סכום של 1,986,000 ₪

6. החוק מאריך את תקופת הצינון הנדרשת למי שמוכר דירה שקיבל במתנה .

7. החוק מבטל את הפטור ממס בהעברה ללא  תמורה בין אחים.

8. החוק קובע הוראות מעבר לגבי התקופה שתסתיים ב – 31.12.13 לפיהן יחול חישוב מורכב, אשר חשוב ורצוי להתייעץ לגביו עם עורך דין המתמחה בתחום .

 

*** האמור לעיל הנו מידע כללי הנכון למועד כתיבתו ואין בו בשום מקרה בכדי לשמש כיעוץ משפטי.

הוספה למועדפים