מדרגות מס הרכישה בעסקת רכישת דירה, משתנות מעסקה לעסקה. מס הרכישה מהווה לעיתים אחוז משמעותי ממחיר הדירה.

בתכנון מס נכון, ניתן לצמצם במקרים מסויימים באופן משמעותי בתשלום מס הרכישה, ולחסוך בכך עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים, בכפוף כמובן לדין הקיים ולמחיר הדירה.

עם רכישת דירה קיים תשלום מס רכישה, המשתנה בהתאם למחיר הדירה, ובמיוחד לעצם היותה של הדירה דירתו היחידה של הקונה, או דירה נוספת.

מדרגות מס רכישה מתעדכנות, בהתאם לתיקון בחוק, אחת לשנה. חישוב המס בהתאם למדרגות הפורטת להלן נכון לעסקאות קניית דירה שיתבצעו עד ה-31.12.2014, או עד ל-15.1.2015

להלן יפורטו מדרגות מס רכישה (בתוקף מה-16 בינואר 2014 ועד 15 בינואר 2015) ברכישת דירת מגורים:

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה יחידה לתושב ישראל

-על חלק השווי שעד 1,517,210 ₪: 0%

– על חלק השווי שבין 1,517,210 ₪ – 1,799,605 ₪ – 3.5%

– על חלק השווי שבין 1,799,605 ₪ – 4,642,750 ₪– 5%

– על חלק השווי שבין 4,642,750 ₪ – 15,475,835 ₪ – 8%

– על חלק השווי שמעל 15,475,835 ₪ – 10%

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה נוספת (דירה שאינה יחידה) עד ליום ה-31.12.2014

– על חלק השווי שעד 1,123,910 ₪: 5%

– על חלק השווי שבין 1,123,910 – 3,371,710 ₪: 6%

– על חלק השווי שבין 3,371,710 ₪ – 4,642,750 ₪

– 7% – על חלק השווי שבין 4,642,750 ₪ – 15,475,835 ₪

– 8% – על חלק השווי שמעל– 15,475,835 ₪ – 10%

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה נוספת (דירה שאינה יחידה) מיום 1.1.2015 ועד ליום ה-15.1.2015

– על חלק השווי שעד 1,089,435 ₪: 3.5%

– על חלק השווי שבין 1,089,435 – 4,642,750 ₪: 5%

– על חלק השווי שבין 4,642,750 ₪ – 15,475,835 ₪ – 8%

– על חלק השווי שמעל– 15,475,835 ₪ – 10%

מדרגות מס רכישה – לעולה מיום 16.1.2014 ועד ליום ה-15.1.2015 בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין זכאי רוכש המוגדר כ”עולה” בהתאם להגדרה בתקנה, להקלה במס רכישה בעת רכישת בית מגורים או עסק וזאת לתקופה המתחילה בשנה לפני עלייתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 שנים שלאחר עלייתו, לפי השיעורים שלהלן:

– על חלק השווי שעד 1,644,310 ₪: 0.5%

– על חלק השווי העולה על 1,644,310 ₪: 5%

 

*** האמור לעיל הנו מידע כללי הנכון למועד כתיבתו ואין בו בשום מקרה בכדי לשמש כיעוץ משפטי

הוספה למועדפים